Περιοχές Κάλυψης

Η εταιρία έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Κορίνθου.

Σε περισσότερα από 2.000 τ.μ βρίσκονται εγκατεστημένοι ψυκτικοί θάλαμοι τελευταίας τεχνολογίας πλήρους ηλεκτρονικού ελέγχου,για την σωστή αποθήκευση των προϊόντων βαθιάς ψύξης. Επίσης υπάρχουν θάλαμοι ήπιας σταδιακής ψύξης για τα προϊόντα που διανέμονται αυθημερόν.

Ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν για τα ποτά, τα αναψυκτικά και το νερό που αντιπροσωπεύουμε.

Οι εγκαταστάσεις ψύξης και αποθήκευσης ελέγχονται σε ωριαία βάση για τις συνθήκες λειτουργίας τους και το σύστημα λήψης παραγγελιών και διανομής είναι πλήρως μηχανογραφημένο.

Η διανομή όλων των προϊόντων γίνεται από τον ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων ψυγείων και φορτηγών.

BUY NOW