Αντιπροσωπείες

Αντιπροσωπεύουμε και διαθέτουμε στην αγορά με ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων, και με μηχανογραφημένο σύστημα παραγγελιοληψείας και ελέγχου διακίνησης τα ακόλουθα προϊόντα:

BUY NOW